Telefon: 518 670 693
E-mail info@obecvelka.cz
ID datové schránky: 57ybaqy

IČO: 00285447
DIČ: CZ00285447
Bankovní spojení: 
1444808339/0800
Úřední hodiny
Polední přestávka je vždy od 11:00 do 12:00
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 13:00
 
Adresa
Obecní úřad Velká nad Veličkou
Velká nad Veličkou 151
696 74
Velká nad Veličkou

Historie

neděle, 27 leden 2019 13:33

Nejstarší historie obce

Nejstarší dějiny Velké. Velká (Veliká) připomíná se již r. 1228, když král český Přemysl Otakar I. potvrdil zakládací listinu kláštera Velehradského. Mezi tehdejšími klášterskými statky také uvedeno: „Ecclesia Sti Juxta Velika ad villam unam(kostel sv. Jana, poblíž Velehradu, Starého Města u Uh. Hradiště)s poli. U Velké na jednu ves(stačící) (Cod.…
neděle, 27 leden 2019 13:44

Úvod

KRONIKA OBCE VELKÁ NAD VELIČKOU OD ROKU 1920 1.ÚVOD, KRONIKÁŘI Tato pamětní kniha – kronika městečka Velká nad Veličkou (až do roku 1920 byl název Velká u Strážnice) - je založena a vedena na základě zákona o obecních pamětních knihách z 30. ledna 1920. Je vázána a číslována, a to na…
neděle, 27 leden 2019 13:48

Historie školství do roku 1927

Velká, původně Veliká, jest městečko, ležící po obou březích říčky Veličky, která zde teče směrem severním. Městečko s nadmořskou výší 293 m jest ze strany východní ohraničena větším, se strany západní vnějším kopcem, jehož nejvyšší bod dostupuje 347 m na sever a na jih rozprostírá se otevřené Veličky. Na pravém břehu rozkládá se městečko vlastní…
neděle, 27 leden 2019 14:19

Výstava v roce 1894

VÝSTAVA V ROCE 1894 První obecní kronikář. Usnesením obecního zastupitelstva z roku 1920 byl ustanoven prvním kronikářem městečka Velké Jan Pavliska, učitel a ruský legionář, který s menšími přestávkami působil ve Velké od roku 1904. Dne 17. dubna 1931 zemřel na tuberkulosu.
neděle, 27 leden 2019 14:20

Živelné pohromy 1809 - 1925

O živelných pohromách. R. 1809 zemřelo mnoho lidí na nervovou zimnici, r. 1831 zuřily zde cholera a silný pád dobytka a r. 1836 opět cholera. Požáry: r. 1847 shořelo celé městečko i s radnicí, r. 1850 vyhořelo přes 60 stavení s velkými zásobami obilí a slámy, neboť hořelo právě po…
neděle, 27 leden 2019 14:21

Obecní volby 1895 - 1928

O obecních volbách 1895 2. ledna konána volba do obecního výboru. Dopoledne zvoleno 6 členů obecního výboru ze III. sboru, odpoledne hned při počátku, kdy voliti začal druhý sbor, počal veliký křik a hádky mezi voliči, což byly příčinou, že se volba dále konati nemohla a na neurčitou dobu odložena…
Snahy o lepší spojení Velké. Již před více než třicítilety byla snaha o spojení s Veselím n/Mor. a tehdejšími Uhrami (Slovensko). Tak v roce 1896 dne 20. listopadu tři inženýři podnikatelé stavby dráhy J. Horschitze z Vídně vyměřovali dráhu z Veselí přes Velkou směrem k Senici v Uhrách. Na to…
neděle, 27 leden 2019 14:23

První světová válka

Světová válka Hned s počátku narukovalo všechno mladší mužstvo. Rád nešel nikdo, ale musilo se. Doufalo až do vojna dlouho nepotrvá. Nastávala bída. Konány byly mnohokráte odvody od 17 až do 55 roků. Odnikud se nedá zjistiti, kolik mužů z Velké za války celkem narukovalo. Bylo jich jistě několik set,…
neděle, 27 leden 2019 14:25

Konec Rakousko - Uherska

Převrat ve Velké Několik dní před 28. říjnem 1918 mluvilo se ve Velké, že se chystá konec Rakouska a prohlášení samostatného státu českého. Okresní soudce ze Strážnice Dr. Ctibor Chytil to také potvrdil a prohlásil, že jsou už určeny osoby ze stavu soudcovského, berního úřadu a z hejtmanství, které mají…
neděle, 27 leden 2019 14:28

Spolky ve Velké do roku 1931

Spolky ve Velké Hasiči, nejstarším spolkem ve Velké jsou hasiči. Spolek ten byl založen roku 1880. Dnes má řádnou organisaci. Vlastní stříkačku vozní, motorovou a příslušný inventář. Asi v roce 1894 byla ve Velké založena Národní jednota pro jihozápadní Moravu ?, která až do války starala se o kulturní povznesení…
neděle, 27 leden 2019 14:29

Stavba měšťanské školy 1930 - 1932

Obec ke stavbě měšťanské školy se chystala několik roků. Se stavbou se započalo na podzim 1930. Do zimy byly hotovy základy. V roce 1931 byla postavena hrubá stavba a škola dokončena na jaře 1932. Svému účelu byla odevzdána dne 31. srpna 1932, kdy byla stavba kolaudována. Původní plány na stavbu…
Strana 1 z 2