Telefon: 518 670 693
E-mail info@obecvelka.cz
ID datové schránky: 57ybaqy

IČO: 00285447
DIČ: CZ00285447
Bankovní spojení: 
1444808339/0800
Úřední hodiny
Polední přestávka je vždy od 11:00 do 12:00
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 13:00
 
Adresa
Obecní úřad Velká nad Veličkou
Velká nad Veličkou 151
696 74
Velká nad Veličkou
neděle, 27 leden 2019 14:21

Obecní volby 1895 - 1928

Proti volbě podán opět rekurs! V r. 1897 poděkoval se dosavadní starosta zdejší Tomáš Slovák a obecní záležitosti řídí jako představený obce I. radní Jan Rumíšek.

Rekurs podaný proti obecním volbám až k nejvyššímu správnímu dvoru vyřízen v ten způsob, že volba člena výboru Janošky Martina prohlášena za neplatnou a nařízena volba jednoho člena výboru. Volba měla se konati 3. list. 1897 o 9. hod. dopoledne, avšak volba se konati nemohla, poněvadž se volební komise k volbě nedostavila a konána volba jednoho člena až 24. listopadu. Za III. sbor zvolen Martin Janoška. 

1897 2. prosince po 6 ½ roku a mnohých rekursech zvoleno nové představenstvo. Starostou obce zvolen Jiří Pavlinec. Proti volbě zase podán rekurs!

Volby do obecního výboru konány 12. února 1901. Proti volbě podán protest. 

1902 23. listopadu po mnohých rekursech zvolen za starostu obce Jan Rumíšek č. 149.

1906 10. ledna konány obecní volby a jako obvykle podán rekurs! 26. září konány obecní volby ve škole. Pro zúmyslné malé účastenství voličů a pro veliký křik starosta rozpustil schůzi voličů a volby neodbývány až 17. října. Starostou zvolen 10. listopadu Josef Slovák z č. 339.

1910 19. ledna konány obecní volby a podán proti nim rekurs, který byl místodržitelstvím zamítnut a při volbách 10. července zvolen opět starostou Jos. Slovák.

1912 27. listopadu konány volby obecní, proti nimž byl 5. prosince podán rekurs, který byl tentokráte také zamítnut a 13. července 1913 zvolen starostou Martin Pešek č. 184. Než i tentokrát podán rekurs až k ministerstvu vnitra.

1916 v roce 1916 při odvodech starostů a radních byl odveden k vojsku starosta Martin Pešek a radní Josef Sup a Martin Kohut. Službu měli nastoupiti 21. února 1916.

1919 15. června na základě nového volebního řádu byly v obecním výboru zastoupeny strany: agrární, československá strana lidová, strana malorolníků a domkařů, strana rolnická pro uspořádání obecního hospodářství. 

3. srpna zvolen starostou Jan Vrablc, č. 105, náměstky Frant. Miškeřík a Cyril Šavara. 

1923 16. září konány obecní volby. Kandidátní listiny: čsl. strana lidová, čsl. sociálně demokratická, strana domkařů a malorolníků, čsl. živnost. obchodnicko-středostavovská, katolicko-rolnická, listina rolníků, strana práce. Proti volbám podán rekurs. Zemská politická správa vyhověla námitkám proti volbám konaným 16. září 1923, zrušila je a prohlásila je za nezákonné. 

Nové volby konaly se 16. prosince 1923 v těchže kandidátních listinách jako předešle. 

Námitky, které proti volbám byly podány, byly zamítnuty a konána 28. února 1924 uzší volba. Starostou zvolen Josef Psík č. 89. Náměstky: František Miškeřík a Jan Migota.

1928 4. března konány obecní volby. Bylo     kandidátních listin:

 

 

 

 

 

Proti volbě podány byly namítky, které (zemský výbor) zemská politická správa zamítla a při uzších volbách, které řídil úředník okr. pol. správy Dr. Horňanský dne 12. června zvolen starostou hospodářský správce Čeněk Šlahúnek.