Telefon: 518 670 693
E-mail info@obecvelka.cz
ID datové schránky: 57ybaqy

IČO: 00285447
DIČ: CZ00285447
Bankovní spojení: 
1444808339/0800
Úřední hodiny
Polední přestávka je vždy od 11:00 do 12:00
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 13:00
 
Adresa
Obecní úřad Velká nad Veličkou
Velká nad Veličkou 151
696 74
Velká nad Veličkou
neděle, 27 leden 2019 14:23

První světová válka

Mnoho bylo pláče, když přišla zpráva, že někdo padl. O mnohých se nevědělo. Tu a tam někdo psal ze zajetí. Ranění přijížděli z nemocnice na zotavenou. Jak radostné bylo shledání, tak žalostné bylo loučení po vyléčení a při novém odchodu na frontu.

Válečné půjčky.

V Rakousku bylo celkem osm válečných půjček. Občané z Velké pod nátlakem úřadů upsali na III. půjčku 4.415 – K., na IV. půjčku 10.500 -, na V. půjčku 107.400- , na VI. 201.000 -, na VII. 73.000 -. celkem 532.415- K.

Soupisy o rekvisice 1915.

Za války prováděny byly v obce mnohokráte soupisy, jimiž většinou pověřeni byli místní učitelé.

28. února proveden byl soupis zásob obilí a mouky dům od domu.

24. dubna byla sbírka kovů pro účely válečné. Odevzdány byly vany, žehličky, kotly, kastroly, svícny, lampy, kaditelnice, misky olověné, měděné, zvonky, závaží, kliky, trubky atd., celkem 581 kusů.

1915 2. října sbírka vlny a kaučuku, sebráno 2,4 g.

21. října byl soupis obilí a mouky. Od 11. dubna byly lístky na mouku a chléb zakázáno bylo drobné pečivo.

1916 od 19. března byly lístky na cukr.

Od 11. července byly lístky na kávu. 7. dubna proveden soupis sena a slámy. V květnu byl soupis zemáků, soupis přebytků zásob a soupis osevné plochy. 

17. června sbírka bavlny, vlny a kaučuku, sebráno bylo 1,52q.

23. června cínových a olovněných odpadků odevzdáno 2,30 kg.

27. června proveden byl odhad úrody v r. 1916. 5. srpna byla rekvisice kovů pro válečné účely. Odevzdány byly měděné kotly, cínové svícny, mosazné hmoždíře a svícny atd.

5. září rekvizováno bylo 35 kusů hovězího dobytka.

22. září byl soupis tuků a olejů. 27. září omezen byl prodej piva a zdraženy ceny – ½ l 60 h, ½ l plzeňského 1- K.

20. října přišel zákaz osvětlování hrobů na Vše svaté a Dušičky.

V říjnu proveden byl ještě soupis bramborů a rekvizováno bylo jich 13 vagonů. 

28. října byl soupis užitkového dobytka a jeho rekvisice. 12. prosince sebráno bylo 8 kg starého papíru. 

1917 4. ledna byla rekvisice obilí za asistenci četníků. Zrekvizováno bylo 80q pšenice, ječmene a žita. 

20. ledna byla druhá nucená rekvisice, při níž bylo sebráno 166q obilí. 

21. ledna byla nucená  rekvisice sádla a másla. 5. února byl soupis mléka a brambor. 26. února za vojenské asistence 8 vojáků Maďarů proveden byl nový soupis zásob obilí a mouky. Prohlíženy byly světnice, komory, půdy, stodoly, sklepy, hnojiště. Nebyly však nalezeny žádné zatajené zásoby.

23. března byla rekvisice zvonů k účelům vojenským. Odevzdány dva kostelní zvony. 

První vážil 150 kg a byl z roku 1748 a druhý vážil 80 kg a byl z roku 1848. Před sňatím půl hodiny se vyzvánělo všemi zvony. Lidé vybíhali z domů a plakali. S evangelické zvonice byl odebrán jeden zvon.

Na věži zůstal největší zvon z roku 1669. 3. dubna museli zemědělci odevzdati z osiva k účelům aprovisačním 10 %.

V červnu proveden byl soupis dobytka a osevní plochy.

6. září při druhé rekvisici zvonů odevzdán byl zvonek zvaný umíráček, vážící 25 ½ kg. 24. září byl soupis zásob.

1918 7. února rekvizovány byly cínové píšťaly u varhan, které vážily 36,5 kg. 1. května byl soupis osiva.

26. srpna bylo hledání vojenských sběhů.

Do Velké přišlo asi 30 vojáků-Chorvatů s poručíkem, aby pátrali a odvedli na ustanovená místa vojenské zběhy a vojíny, kteří dovolenou předrželi. Z Velké jich bylo asi 10 a byli skryti v Háji. Chycen nebyl nikdo, poněvadž vojáci při příchodu do obce svůj úkol oznámili.