Články

Články

Pozvánka na školení volební okrskové komisePrvní zasedání okrskových komisíRozhodnutí prezidenta republikyVolby do senátu parlamentu ČRVolby do zastupitelstev krajů 2020Seznam senátních obvodůInformace o zaregistrovaných přihláškách pro volby do senátuÚzemní vymezení obvodů pro volby do senátu
Finanční výbor: Mgr. Martin Prachař – předseda, členové – Ing. Věroslav Drlík, Ing. Jan Srnský. Kontrolní výbor: Dušan Jež – předseda, členové – Bc. Jan Grabec, Vlasta Plešová, Petr Kohůt, Ing. Tomáš Janůš.
Mgr. Karel Fajmon – předseda, Jana Lipárová, Andrea Berglová, Mgr. Ilona Janošková, Mgr. Lenka Habartová.
Rostislav Machálek – předseda, členové – Bc. Jan Grabec, Petr Valášek, Mgr. Ondřej Spazier, Petr Kohůt.
Ing. Stanislav Čajka – předseda, členové – Jan Maňák, Jan Pešek.
Mgr. Magdalena Maňáková – předsedkyně, členové – Mgr. Jana Švrčková, DiS., Hana Procházková, Bc. Monika Kozumplíková, Antonín Vrba
Finanční výbor: Mgr. Martin Prachař – předseda, členové – Ing. Věroslav Drlík, Ing. Jan Srnský. Kontrolní výbor: Dušan Jež – předseda, členové – Bc. Jan Grabec, Vlasta Plešová, Petr Kohůt, Ing. Tomáš Janůš.
Ochrana osobních údajů (GDPR)Obec Velká nad Veličkou zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).Obec Velká nad Veličkou je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.Kontaktní adresa…
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 1. Název Obec Velká nad Veličkou 2. Důvod a způsob založení 3. Organizační struktura 4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa oficiální Obec Velká nad…
od 2. listopadu 2009 je otevřen „Sběrný dvůr“ s „Kompostárnou“, nacházejí se v areálu čistírny odpadních vod u Veličky za bývalým státním statkem.V tomto zařízení můžou občané mající trvalé bydliště v obci Velká nad Veličkou bezplatně legálně odložit prakticky veškerý vytříděný odpad z domácností. Podnikající fyzické a právnické osoby a občané z jiných obcí zde budou moci odložit odpad za úplatu podle platného ceníku.…