Telefon: 518 670 693
E-mail info@obecvelka.cz
ID datové schránky: 57ybaqy

IČO: 00285447
DIČ: CZ00285447
Bankovní spojení: 
1444808339/0800
Úřední hodiny
Polední přestávka je vždy od 11:00 do 12:00
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 13:00
 
Adresa
Obecní úřad Velká nad Veličkou
Velká nad Veličkou 151
696 74
Velká nad Veličkou

Provozní události

Více

SBĚRNÝ DVŮR A KOMPOSTÁRNA

Napsal(a)
Termíny sběru pytlů tříděného odpadu pro rok  2022
Velká nad Veličkou
Měsíc plasty tetrapaky papír
  žlutý pytel oranžový pytel modrý pytel
leden 3. 3. 10.
únor 7. 7. 14.
březen 7. 7. 14.
duben 4. 4. 11.
květen 2. 2. 9.
červen 6. 6. 13.
červenec 4. 4. 11.
srpen 1. 1. 8.
září 5. 5. 12.
říjen 3. 3. 10.
listopad 7. 7. 14.
prosinec 5. 5. 12.


Svoz pytlů je zpravidla v pondělí, pokud není uvedeno jinak.  Případná změna bude včas oznámena místním rozhlasem.
Pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Pytle je nutno umístit před dům do 8:00 hodin.
Pokud budete odvážet jakýkoliv odpad na sběrný dvůr, je nutné jej přivézt už roztříděný na jednotlivé druhy odpadu.

od 2. listopadu 2009 je otevřen „Sběrný dvůr“ s „Kompostárnou“, nacházejí se v areálu čistírny odpadních vod u Veličky za bývalým státním statkem.
V tomto zařízení můžou občané mající trvalé bydliště v obci Velká nad Veličkou bezplatně legálně odložit prakticky veškerý vytříděný odpad z domácností.
Podnikající fyzické a právnické osoby a občané z jiných obcí zde budou moci odložit odpad za úplatu podle platného ceníku.

 Provozní hodiny 
 Po  zavřeno 
 Út  8:00 – 15:00 hod
 St  8:00 – 17:00 hod. (březen – říjen)
 St 8:00 – 15:00 hod. (listopad – únor)
 Čt  8:00 – 15:00 hod.
 Pá  8:00 – 15:00 hod.
 So  8:00 – 12:00 hod. 


Ve státní svátky je provozovna vždy uzavřena!

Příklady odpadů, které lze ve sběrném dvoře odložit:
Papír, plasty, pneumatiky, sklo (i okna), 
vyřazený nábytek a další velkoobjemový odpad,
stavební suť, cihly, beton, střešní tašky,
veškerý organický odpad, listí, větve, rostlinné zbytky,
veškerá vyřazená kompletní elektrozařízení – televizory, pračky, ledničky, různé domácí elektrospotřebiče apod.,
nebezpečný odpad jako např. zbytky barev, postřiků, baterie, oleje, léky apod.

V případě potřeby Vám informace poskytneme na obecním úřadě – tel. 518 670 681, 518 670 693 – Ing. Zdeněk Skopal

Podstatnou část odpadů ukládaných do popelnic je tzv. biologicky rozložitelný odpad (odpad z rostlinných zbytků), který je ale zbytečné a drahé odvážet až na skládku do Mutěnic. Proto prosím tento rostlinný odpad ukládejte na sběrný dvůr nebo na obvyklá místa v obci (plocha za hřbitovem, plocha u mostu přes Veličku u garáží, u Kaňůrkového, u mostu přes Veličku od rozcestí na Javorník k pálenici, u trafostanice za pneuservisem, u pily). Tento rostlinný odpad zde ukládejte bez obalů (sáčky, pytle, krabice apod.).  Pracovníci obce tento odpad na místě podrtí a odvezou na kompostárnu.
Do kontejneru u hřbitova prosím neukládejte rostlinné zbytky – ty odkládejte přímo na zem v místě, kde je příslušná cedule. Je zbytečné takovýto odpad odvážet na skládku, když se dá zkompostovat.
Využijte prosím maximálně všechny možnosti třídění odpadu, které obec nabízí (barevné pytle, barevné zvonové kontejnery, sběrný dvůr, kompostárnu) tak, aby nevytříděného odpadu v popelnicích bylo co nejméně. Takovýto odpad je zdaleka nejdražší. Odvoz a uložení jedné tuny na skládku stojí více než 2.000,- Kč a tato cena bude každým rokem značně narůstat
Děkujeme Vám všem, kteří odpovědně třídíte odpad. Svědčí to o Vašem ekologicky odpovědném ale i ekonomickém chování.

Sběrná místa klikni

Naposledy změněno pondělí, 07 únor 2022 10:20
Více z této kategorie: Povinně zveřejňované informace »