Obec Velká nad Veličkou se sídlem Velká nad Veličkou č.p.151, PSČ 696 74 se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 . Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.obecvelka.cz

Stav souladu: Tato webová stránka je v souladu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3.1.2020 Zásady přístupnosti byly zapracovány při tvorbě webové stránky, které vytvořil

Karel Macháček,
Kovářská 396
69662 Strážnice 

 

Prohlášení o přístupnosti