Sociální zabezpečení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.02.2020 - Sociální práce na OÚ Velká nad Veličkou
Karel Macháček ml.
21.02.2020 - Sociálně - právní ochrana dětí
Karel Macháček ml.
21.02.2020 - Pravidla pro přijímání do DPS Velká nad Veličkou
Karel Macháček ml.
21.02.2020 - Žádost o přidělení bytu v DPS
Karel Macháček ml.