Provozní události

Více

Úřední deska

Všechny dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce jsou k nahlédnutí na fyzické úřední desce, a to po dobu minimálních zákonem stanovených lhůt dle typu dokumentů. Poté je dokument z elektronické úřední desky automaticky sňat a záznam o jeho zveřejnění zůstává archivován v databázi Obecního úřadu Velká nad Veličkou. Doba zveřejnění na elektronické úřední desce se shoduje s dobou zveřejnění dokumentu na fyzické úřední desce. Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu a je veřejnosti nepřetržitě přístupná.

Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.05.2019 - Dotace Tělocvičná jednota Sokol Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace Sportovní klub házená Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace Římskokatolická farnost Velká nad Veličkou 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace Farní sbor Českobratrské církve evangelické 2018
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace TJ Kordárna Velká nad Veličkou z.s. 2017
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace Sportovní klub házená Velká nad Veličkou_občanské sdružení 2017
Karel Macháček ml.
21.05.2019 - Dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou 2017
Karel Macháček ml.
20.05.2019 - Smlouva o dotaci SKH Velká nad Veličkou 2019
Karel Macháček ml.
20.05.2019 - Smlouva o dotaci Tělocvičná jednota Sokol Velká nad Veličkou 2019
Karel Macháček ml.
20.05.2019 - Smlouva o dotaci TJ Kordárna Velká nad Veličkou 2019
Karel Macháček ml.
20.05.2019 - Smlova o dotaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou 2019
Karel Macháček ml.
20.05.2019 - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2019
Karel Macháček

Sociální zabezpečení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.02.2020 - Sociální práce na OÚ Velká nad Veličkou
Karel Macháček ml.
21.02.2020 - Sociálně - právní ochrana dětí
Karel Macháček ml.
21.02.2020 - Pravidla pro přijímání do DPS Velká nad Veličkou
Karel Macháček ml.
21.02.2020 - Žádost o přidělení bytu v DPS
Karel Macháček ml.

Rozpočty obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.07.2020 - DSO Horňácko 2019 Závěrečný účet s přílohami
Karel Macháček
30.03.2020 25.08.2020 Rozpočtové opatření č.1/2020
Karel Macháček ml.
19.02.2020 24.08.2020 Návrh rozpočtového opatření č.1/2020
Karel Macháček ml.