Telefon: 518 670 693
E-mail info@obecvelka.cz
ID datové schránky: 57ybaqy

IČO: 00285447
DIČ: CZ00285447
Bankovní spojení: 
1444808339/0800
Úřední hodiny
Polední přestávka je vždy od 11:00 do 12:00
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 13:00
 
Adresa
Obecní úřad Velká nad Veličkou
Velká nad Veličkou 151
696 74
Velká nad Veličkou

Provozní události

Více

Provozní řád hřiště

Napsal(a)

Provozní řád
Víceúčelového hřiště v areálu MZŠ Velká nad Veličkou

 1. Vstup na hřiště je umožněn všem osobám za dodržení následujících podmínek:
  Na tomto víceúčelovém hřišti v areálu MZŠ Velká nad Veličkou (dále jen „hřiště“) je možné provozovat tyto sporty: malá kopaná, florbal, házená, basketbal
 2. Hřiště je možné užívat pouze za denního světla a v době, kdy je jeho tartanový povrch suchý a jen v době, kdy není využíváno v rámci výuky a zájmové činnosti MZŠ a pravidelné činnosti sportovních oddílů.
 3. Klíče od branky hřiště si zájemce o sportování podle bodu 1. (dále jen „vedoucí“) vyzvedne ve sportovní hale. Za každou i započatou hodinu sportovní činnosti (bez ohledu za počet sportujících osob) je vedoucí povinen zaplatit 0,- Kč při vrácení klíčů zpět do sportovní haly.
 4. Provozování sportovní činnosti a veškerý pohyb v areálu hřiště všech osob je na vlastní nebezpečí.
 5. V celém oploceném areálu hřiště je zakázáno:
  1. jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech a motorkách a podobných dopravních prostředcích,
  2. kouření a jakákoliv manipulace s ohněm,
  3. požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek,
  4. vstup psů a jiných zvířat,
  5. odkládání kol jinam než do stojanů
  6. používat žvýkačky
 6. Podmínky vstupu na tartanový povrch hřiště:
  1. Na povrch hřiště je možné vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi, která nezanechává na povrchu hřiště otisky a šmouhy. Není dovolen vstup v kopačkách a v tretrách.
  2. V případě znečištění obuvi vstupem mimo tartanový povrch za „mokrého počasí“ je takováto osoba povinna si obuv před zpětným vstupem na hřiště očistit.
 7. Každá osoba, která vstoupila do areálu hřiště, zde musí udržovat pořádek. Tříděný odpad je povinna ukládat do kontejnerů na tříděný odpad u sportovní haly, ostatní odpad do kontejneru u stojanů na kola v areálu hřiště.
 8. V případě zájmu o využití hřiště pro volejbal nebo nohejbal je nutná předchozí dohoda s vedením MZŠ.
 9. Zjištěné závady a poškození hřiště je vedoucí povinen nahlásit nejpozději při odevzdání klíčů do sportovní haly. Vedoucí odpovídá za uzamčení hřiště a všech zámků po ukončení sportování.
 10. Porušování tohoto provozního řádu bude postihováno podle platných právních předpisů.

Naposledy změněno neděle, 24 únor 2019 10:26